Story-Based

Inquiry

We wrote foundation texts for the growing international investigative journalism movement.
Na aankoop krijg je voortaan elke nieuwe versie van het handboek gratis toegemaild!
Deelnemers aan onze trainingen en studenten van onze vakken ontvangen het handboek gratis.

Het Verborgen Scenario

“Het verborgen scenario” beschrijft de Story-Based Inquiry methode: een uitvoerig in de praktijk geteste manier om onderzoeksverhalen te plannen, organiseren, onderbouwen, structureren en schrijven.

De auteurs beschouwen een onderzoek als een weg, van idee naar verhaal, waarop voortdurend keuzes moeten worden gemaakt. Met creatieve technieken, doelgerichte vragen en uitgebreide checklisten helpen ze bij alle grote en kleine beslissingen. Het resultaat is: meer efficiëntie, meer zelfvertrouwen en meer impact.

Behalve voor het maken van een onderzoeksplan ('scenario') is er ook aandacht voor het opsporen van de feiten, met hoofdstukken over internetresearch, interviewtechnieken en datajournalistiek. Het handboek begint met 'Wat is onderzoeksjournalistiek?' en eindigt met hoofdstukken over ethiek, kwaliteitscontrole en het creëren van impact.

Het boek kan gebruikt worden als gids en als naslagwerk. Beginnende onderzoeksjournalisten zullen vooral nut hebben van het heldere stappenplan. Terwijl ervaren vakgenoten er snel oplossingen in kunnen opzoeken voor problemen die ze tegenkomen.

De makers, samen opgeteld 75 jaar werkzaam in de journalistiek, combineren hun eigen inzichten met die van ervaren collega’s uit verschillende landen tot een effectieve werkwijze die ze inmiddels aan duizenden journalisten en campaigners hebben onderwezen. Unesco heeft de methode geadopteerd en inmiddels in vijftien talen uitgegeven.

“Het verborgen scenario” werd voor het eerst gepubliceerd in 2017 en is thans het meest gebruikte handboek voor onderzoeksjournalisten en researchers van ngo’s in de Nederlandse taal.

Luuk Sengers en Mark Lee Hunter, Het verborgen scenario. Een handboek voor onderzoeksjournalisten, Story-Based Inquiry Associates, Utrecht 2017 (vijfde editie: Juli 2021)

ISBN 978-90-826622-0-7 | Pagina's: 366 | Format: PDF | Language: Dutch | Prijs: € 14,50